CRI Online
 

כשליש מהמוצרים באינטרנט מזויפים

GMT+08:00 || 2015-01-26 14:55:51        
מאת: סינחואה ברשת  תרגום: עמית אלעזר

בדיקה מדגמית, שנעשתה על ידי הלשכה הסינית למסחר ולתעשייה, ביקשה לעמוד על שיעור המוצרים המזויפים שנמכרו ברשת האינטרנט במחצית השנייה של שנת 2014.

מהנתונים עולה, כי שיעור הטלפונים הניידים המקוריים עומד על 28.57%, בעוד ש-66.67% מהבגדים, הצעצועים ומוצרי הקוסמטיקה שנמכרים אכן מקוריים. במקביל, שיעור הזיופים הגבוה ביותר (80%) נרשם בקרב חומרי הדישון, בעוד ש-77.27% משמני הסיכה הנמכרים מקוריים, השיעור הגבוה ביותר.

עוד נמצא, כי האתר שבו שיעור הסחורות המזויף הגדול ביותר הוא טאו-באו, ורק 37.25% מתוך 51 המוצרים שנבדקו היו מקוריים.

המוצרים נקנו מסוחרים שמכרו את סחורותיהם דרך האתרים כמו טאו-באו, Jd.com, Tmall.com, Yhd.com ו- Zol.com.

על פי נתונים סטטיסטיים רשמיים, במהלך שנת 2014 עמדו רווחי ענף המסחר המקוון בסין על 861.66 מיליארד יואן. קניות ברשת האינטרנט היא תופעה נפוצה ופופולרית במיוחד בסין, בדרך זאת קונים הסינים כמעט כל מוצר שאפשר להעלות על הדעת. הפיכתו של שוק הקניות האלקטרוני לזירת מסחר מרכזית בענפים רבים מצריכה שינויים מערכתיים מבחינת הייצור, הצריכה והלוגיסטיקה. במקביל, הוא לוקח חלק מרכזי ביצירת מקומות עבודה חדשים במשק והגידול הצריכה.

עוד בנושא
תגובות