CRI Online
 

הסיבה לירידה בלידות בסין ב-2015: שנת הכבש

GMT+08:00 || 2016-01-22 15:33:54        
מאת: אופיר דור

בשנת 2015 נולדו בסין 16.5 מיליון תינוקות, ירידה של 320 אלף תינוקות או כ-2% בהשוואה ל-2014. כך עולה מסקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסין ותוצאותיו פורסמו השבוע.

הירידה בילודה בסין בשנה שעברה מפתיעה כיוון שבשנים האחרונות שיחררה המדינה בהדרגה את המגבלות על הולדת ילד שני במשפחה, שהונהגו במסגרת "מדיניות הילד האחד" בסין מאז סוף שנות ה-70. מגבלות אלו בוטלו באופן מלא החל מ-1 בינואר השנה. על כן ניתן היה לצפות דווקא לעלייה בילודה. לפי הוועדה הלאומית לבריאות ותכנון המשפחה בסין, הירידה בילודה טמונה בהעדפות הקשורות לגלגל המזלות הסיני.

גלגל המזלות הסיני מורכב מ-12 חיות שלכל אחת מוקצת שנה. התינוקות מקבלים את המזל המיוחס לשנה בה נולדו. 2015 היתה שנת הכבש (שנקראת גם שנת העז) שנחשבת לפחות אטרקטיבית מבחינת הילודה. בראש השנה הסיני שיחול ב-8 לפברואר תסתיים שנת הכבש ותחל שנת הקוף, שנחשבת לנחשקת יחסית בלוח המזלות. ילידי שנת הקוף נחשבים לממולחים, חכמים ובעלי קסם אישי.

עדות לכך שהמשפחות הסיניות העדיפו לדחות את הלידה כדי שזו לא תחול בשנת הכבש אפשר למצוא בנתונים על עלייה במספר הנשים בהיריון החל מחודש יולי. נשים שנכנסו להיריון החל מיולי יילדו בשנת הקוף. ההערכה היא שב-2016 צפויה עלייה משמעותית במספר הלידות בסין, לאור הביטול הסופי של המגבלות על לידת ילד שני ובהתחשב בכך שאחרי שנת הקוף תחול עוד שנה פחות אטרקטיבית בלוח המזלות – שנת התרנגול.

כ-57% מהילדים הסינים שנולדו ב-2015 היו ילדים ראשונים, ירידה לעומת 60% ב-2014. במקביל שיעור הילדים השניים עלה מ-40% ל-43%. בעקבות ביטול כל המגבלות על הבאת ילד שני, צפוי שיעור הילדים השניים מתוך כלל הנולדים לעלות ל-46% ב-2018. ההערכות הן כי 3-6 מיליון תינוקות נוספים יוולדו כל שנה כתוצאה מביטול המגבלות, מרביתם למשפחות ממעמד בינוני-גבוה שיכולות להרשות לעצמן לממן את ההוצאות הגדולות על גידול ילד נוסף בסין.

ההעדפה ללדת בשנים נחשקות יותר בלוח המזלות אינה חדשה כמובן, כאשר בשנת 2012, שנת הדרקון האחרונה, נרשמה עלייה של כ-2% במספר הלידות. שנת הדרקון נחשבת לאטרקטיבית ביותר בגלגל המזל הסיני כיוון שהיא מקושרת עם כוח וממון.

עוד בנושא
תגובות