CRI Online
 

אבני דרך בהיסטוריה הסינית

GMT+08:00 || 2013-11-08 13:03:57        
מאת: חדשות סין ברשת תרגום: עמית אלעזר

המליאה השלישית של הוועדה המרכזית של הקונגרס הלאומי ה-18 תתכנס בבייג'ין בין 9 ל-12 בנובמבר. מבחינה היסטורית, המליאה השלישית הייתה קרש קפיצה לרפורמות מפתח בסין, במיוחד בתחום הכלכלה. במהלך יותר מ-30 שנים, קיבלה המליאה השלישית החלטות כבדות משקל העוסקות בפיתוח הכלכלי וביישום רפורמות מבניות. החלטות היסטוריות אלו עיצבו במידה רבה את הדרך בה צועדת סין.

המליאה הראשונה קובעת את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטבירו, הגוף הפוליטי החזק ביותר בסין. המליאה השנייה מציעה שמות לבחירת אנשים למועצה המייעצת ולקונגרס העממי הלאומי, בעוד שהמליאה השלישית מתווה את המשך פיתוחה של סין, בעיקר כלכלית.

השבת הסדר לסין ותחילת הרפורמות הכלכליות – 1978

שנה זאת נודעה כנקודת מפנה בהיסטוריה של המפלגה והמדינה, כמו גם בצורת החשיבה ופיתוחה של סין. במסגרת המליאה ה-3 של הוועד המרכזי ה-11 של המפלגה הקומוניסטית הסינית, הכריז יו"ר המפלגה, דנג סיאופינג, על השקתן של הרפורמות הכלכליות ומדיניות הדלת הפתוחה, בצעד ששנה ללא היכר את פניה של סין כולה. מדיניות הרפורמות כללה מודרניזציה בארבעה תחומים: צבא, חקלאות, מדע ותעשייה.

שנתיים לפני כינוס זה, בין השנים 1966 ל-1976, התחוללה בסין מהפכת התרבות. סין שרתה במערבולת של תוהו ובוהו פוליטי שהביא להרס חברתי, תרבותי וכלכלי. בשל כך, כינוס זה סימן את כניסתה של סין לתקופה חדשה ושונה לחלוטין, המעלה על נס מודרניזציה סוציאליסטית ורפורמות כלכליות רחבות היקף.


דנג סיאופינג

בנוסף, שללה המליאה את העיקרון שרווח עד אז, לפיו יש להגן על כל מדיניות של מאו דזה-דונג באשר היא ולציית להנחיותיו בצורה עיוורת. במקביל לכך, פורסמה הדרך הנכונה לדעת המליאה להבנת מחשבתו של מאו. כמו כן, התפיסה כי מלחמת המעמדות הגיעה לסיומה לאחר כינונו של הסוציאליזם זכתה להכרה פומבית. המליאה גם הדגישה את חשיבות ההתבססות על עובדות בקבלת החלטות ובאחדות.

מעבר מהכפר לעיר – 1984

בכינוס הפוליטי בשנה זאת התקבלה החלטה ליישם רפורמה מבנית בתחום הכלכלה, זאת תוך התבססות על הבנה סינית של המרקסיזם. החלטה זאת הכירה בדחיפות ובצורך ברפורמות כלכליות עירוניות והתוותה את מתכונתה. בתוך כך, נקבע שיש להמשיך גם בפתיחתו של השוק ולהעניק חשיבות עליונה לעיר כמרכז הפיתוח הכלכלי. כמו כן, נקבע שיש לשלב בין עקרונות המרקסיזם לבין המציאות הקיימת בשטח ולצעוד בנתיב הסוציאליזם עם המאפיינים הסיניים. הייתה זאת גם הפעם הראשונה בה הוגדר בצורה ברורה כי כלכלת סין איננה רק כלכלה מתוכננת, אלא כלכלת שוק מתוכננת המבוססת על בעלות ציבורית, פריצת דרך חשובה בחשיבה הכלכלית-פוליטית באותם זמנים.


מושב המליאה השלישית ב-1984

פריצת הדרך להמשך הרפורמות - 1988

באותה תקופה הייתה סין בנקודת מעבר בין שתי שיטות כלכליות, וכן סבלה ממצב כלכלי כאוטי ומחירים מאמירים. על מנת להעמיק את הרפורמות ואת ההיפתחות למערב, אישרה המליאה קווים מנחים בשיפור הסביבה הכלכלית, תיקון המבנה הכלכלי והמשך הרפורמות.

התווית הדרך לכלכת שוק סוציאליסטית – 1993

בכינוס זה התקבלה החלטה בדבר בניית כלכלת שוק סוציאליסטית, והודגשה חשיבותו של השוק. בנוסף, חברות בבעלות ממשלתית נדרשו לערוך רפורמה במערך תפקודן, לייצר מנגנון חברה מודרני שמבהיר את תחומי זכות הקניין, מפריד בין בעלות לניהול יומיומי וכן מאמץ שיטות של ניהול מדעי. כמו כן, הוחלט על העמקת הרפורמה בכפרים והגדלת הפתיחות הכלכלית.

בניית כפרים ברוח הסוציאליזם – 1998

בתקופה זאת הפיתוח התעשייתי והאורבני המואץ העמיק את חוסר האיזון והפערים בין הכפר לעיר. החלטות המפלגה מאותה שנה משקפות את רצונה לחזק את רפורמות הפיתוח בכפרים. במושב זה הוחלט להתמקד בפיתוח חקלאי ושל אזורי הכפרים, וכן נקבעו המטרות לבניית כפרים ברוח סוציאליסטית עד שנת 2010. בנוסף, הדגישה המליאה את מטרות הפיתוח החקלאי והכפרי, ואישרה מדיניות מפתח בתחומי הכלכלה, הפוליטיקה והבניין התרבותי באזורי הכפרים.

מטרות חדשות, התחלה חדשה – 2003

המליאה דנה בהשלמת בנייתה של כלכלת שוק וכן מיפתה את המשך הרפורמות והפיתוח ב-10 השנים הבאות. בנוסף, צידדה המליאה בשימוש בנקודת מבט מדעית בבואה לבחון את התפתחות המדינה וכן ב"חמשת האיזונים" (איזון בין העיר לכפר, אזורים שונים, כלכלה וחברה, אדם וטבע, פיתוח פנים-ארצי והיפתחות לעולם החיצון).

בנוסף, הדגישה המליאה כי הבעלות הציבורית כוללת לא רק חברות בבעלות ממשלתית, אלא גם חברות עם בעלויות מגוונות. כמו כן, היא עודדה חברות לא ממשלתיות לקחת חלק בפעילות הכלכלית. במקביל, עם הכניסה לעשור הרביעי לרפורמות, החלה סין לבנות מערכת מודרנית המגינה על זכויות הקניין והחלה ברפורמה באדמיניסטרציה הממשלתית. אחת ההחלטות החשובות ביותר שנתקבלה בשנה זאת הייתה הענקת מירב החשיבות לאיזון בין אינטרסים חברתיים. בניגוד לרפורמות קודמות, מליאה זאת הדגישה את העם ואת הפיתוח החברתי הכולל.

קידום רפורמה בכפרים – 2008

כינוס זה העלה על נס את הרפורמות והפיתוח באזורי הכפרים, קידומה של חקלאות מודרנית, שיפור התפוקה והמערך הפיננסי בכפרים. כמו כן, הוחלט כי הממשלה תשקיע חלק נרחב יותר מהתקציב בשירותים ציבוריים באזורי הכפרים, למשל בתחומי החינוך, הבריאות, התעסוקה, הדיור והפנסיה. במקביל, הכריזה הממשלה על יעד חדש – הגדלת ההכנסה בכפרים פי שתיים בתוך 12 שנים ולחסל את העוני באזורים אלו עד שנת 2020.

עוד בנושא
an
v תכנית 383 – העתיד של סין 2013-11-04 16:43:11
v פוליטיקה להמונים 2013-10-21 16:01:02
v כך נבחרת הנהגה בסין 2013-03-03 13:52:03
תגובות