CRI Online
 

האם עומדת סין בפתחו של שינוי?

GMT+08:00 || 2012-03-12 16:30:10        
מאת: יומון העם תרגום: עמית אלעזר

מאמרים המתפרסמים ב"יומון העם", שופרה של המפלגה, מעידים, רומזים או אף חוזים במידה מסויימת שינויים שעתידים להתחולל במדינה. זמן לא רב לפני כינוסם של הוועדה הפוליטית המייעצת והקונגרס העממי הלאומי, הופיע מאמר בעיתון זה שביקש להתייחס לדרך הרפורמות בה החלה לפסוע סין לפני כ-30 שנה. המאמר משך תשומת לב רבה ביותר וכלי התקשורת השונים עסקו בו בהרחבה.

1978 נודעה כשנה בה חל מהפך בסין בצורת החשיבה ובבניית המדינה. בשנה זאת, במסגרת המליאה ה-3 של הוועד המרכזי ה-11 של המפלגה הקומוניסטית הסינית, הכריז יו"ר המפלגה דאז, דֶנג סיָאוֹפִּינְג, על השקתן של הרפורמות הכלכליות ומדיניות הדלת הפתוחה, בצעד ששינה ללא היכר את פניה של סין כולה.


כרזה משנות ה-80' המעודדת את קיום הרפורמות

על אף שפרש באופן רשמי מהזירה הפוליטית ומהנהגת המדינה, המשיך דנג לפעול לקידום הרפורמות הכלכליות. בשנת 1992 נסע דנג לביקור בערים בדרום המדינה. מסע זה סימל את חידוש הרפורמות הכלכליות בסין והוא אחד הצעדים המכוננים בהתפתחות של סין בשני העשורים האחרונים.

בהשוואה לתקופה של לפני כ-20 שנה, חל שינוי בתוכנן של הרפורמות. לפני 20 שנה נסוב הדיון סביב הדרך הכלכלית שעל סין לבחור בה. אך כיום, נתקלות הרפורמות בסדרה של בעיות חדשות. הבוערת ביותר שבהן עוסקת בחוסר האיזון הקיים בין אינטרסים שונים. למשל, פערי ההכנסה, ההגירה מן הכפר אל העיר, הפרשים בין השקעות וצריכה ועוד. בעיות אלו גם צפויות לעמוד במרכז הדיונים השנה בכינוסים הפוליטיים הנערכים בבירה בימים אלו.

בראשית הדרך, עמדה סין אל מול זירה בינלאומית ופנימית מורכבת ומסובכת. דנג סיאופינג חזה את עתידה של המדינה ואמר כי אם לא יבוצעו הרפורמות הרי שהדבר יחרוץ את דינה של סין לכליה. מרגע זה החלה לפסוע סין בדרך הרפורמות ופתיחת השוק, דרך בה המשיכה עד ימינו.

הישגיהן של הרפורמות הכלכליות נוכחות לעיני כל. אך עם זאת, הקשיים והסכסוכים המתגלעים רבים מספור. כיצד תוכל סין לחלץ עצמה מהבעיות הכלכליות והחברתיות בהן היא שרויה?


הכינוס ה-11 של נציגי הקונגרס העממי הלאומי השנה 

הקושי להמשיך ברפורמות הולך וגובר. בעבר, נסובו הרפורמות סביב המבנה הכלכלי, אך ההתנגדות והמכשולים היו מעטים יחסית. כיום, הרפורמות מבקשות לאזן אינטרסים שונים ועוסקות במגוון רחב של תחומים בהם הכלכלה, הפוליטיקה, התרבות והחברה. בעבר הייתה זאת רפורמה בעלת פן אחד בלבד בתחום הכלכלה, ואילו כיום מדובר בתוכנית מערכתית כוללת ומקיפה.

גם אם התוכניות נערכו בקפידה והושקעה בהן מחשבה רבה, הרי שרפורמות מעצם מהותן יעוררו חילוקי דעות וביקורת. כאשר הרפורמה מבקשת לחולל שינוי עמוק יותר, הרי שההתנגדות והבעיות שהיא מעוררת גדלות גם הן. בעלי האינטרסים הנוכחיים עלולים לנתב את השיח הציבורי כך שימנע או יכשיל את ביצוע הרפורמות. התקשורת והציבור עלולים לבחון את תוכנית הרפורמות בקפידה יתרה, ויש אף שידרשו שביצועה יעשה ללא רבב.

רפורמות ושינויים שאינם מושלמים, עדיפים על משבר שיגרם עקב העדר רפורמה. ראוי שהמפלגה הקומוניסטית הסינית תימנע מנקיטת צעדים קצרי רואין שעלולים לפגוע בבסיס שלטונה. עליה למנוע מאינטרסים סקטוריאליים להכתיב את התפתחות המדינה וכן להמשיך בביצוע הרפורמות ללא דיחוי ועיקוב. נשיא סין, הו ג'ינטאו, אמר בעבר כי "יש להמשיך לקדם רפורמות וחדשנות בכלכלה, פוליטיקה, תרבות וחברה". כך, ניתן יהיה להבטיח את עתידה של סין.

עוד בנושא
תגובות