CRI Online
 

כיצד משפיעה הסינית על המוח?

GMT+08:00 || 2015-07-13 15:36:15        
מאת: סינחואה ברשת  תרגום: עמית אלעזר

אם שפת אמכם היא סינית – המוח שלכם פועל אחרת. כך עולה ממחקר שהתפרסם על ידי האקדמיה הלאומית למדעים בארה"ב. זהו המחקר הראשון המסיק כי מוחם של דוברי שפה טונאלית, כמו סינית, משתמשים בשתי ההמיספירות של המוח לצורך עיבוד שפה. לעומת זאת, דוברי ילידים של אנגלית משתמשים אך ורק בהמיספרה השמאלית. יש לציין, כי ההמיספרה השמאלית נחשבת לחלק הנוירולוגי האחראי על עיבוד השפה.

סינית, על שלל ניביה, היא שפה טונאלית, בה גובה הצליל בה נהגת המילה משחק תפקיד מכריע. כך למשל, אותה מילה יכולה לקבל משמעות שונה בהתאם לשינוי גובה הצליל.

 

החוקרים מאוניברסיטת פקין ומוסדות נוספים מצאו, כי הן דוברי ילידים של סינית והן דוברי אנגלית הראו פעילות מוחית בהמיספרה השמאלית. יש לציין, כי שני אזורים בחלק זה של המוח אחראים על תחום הדיבור. האחד, אזור בּרוֹקָה, מופקד על עיבוד השפה ויכולת הדיבור, בעוד השני, אזור וֶרְניקָה, קשור ליכולת לתפוס מילים.

עם זאת, התגלה כי דוברי הסינית המנדרינית השתמשו גם בהמיספרה הימנית, ובמיוחד באזור הקשור לגובה הצליל ולטון. אזור זה לא קושר בעבר לעיבוד שפות, ובשל כך חשיבות הממצאים. בנוסף, ממצאים אלו מצביעים על החשיבות ביצירת קישוריות בין שני חלקי המוח לצורך הבנה ודיבור של שפות טונאליות, כמו סינית מנדרינית.

עוד בנושא
תגובות