CRI Online
 

אחרי ביטול מדיניות הילד האחד, חופשת הלידה בסין מתארכת

GMT+08:00 || 2016-03-29 15:16:07        
מאת: China Daily

זוגות שעובדים בבייג'ין יזכו מעתה לחופשת לידה ארוכה יותר בעקבות תקנות שאומצו על ידי הגוף המחוקק העירוני בשבוע שעבר.

התקנות העירוניות החדשות אומצו בעקבות שינוי החוק שנכנס לתוקף ב-1 בינואר השנה בסין כולה, לפיו יכולים זוגות סינים להביא שני ילדים. עד היום יכלו זוגות עירוניים בסין להביא ילד נוסף רק כאשר שני ההורים היו בעצמם ילדים יחידים.

על פי החוק הכללי בסין, נשים זכאיות לחופשת לידה של 98 יום בתשלום מלא. נשים שעוברות לידה קשה שכוללת למשל ניתוח קיסרי מקבלות 15 יום נוספים על פי החוק. גם לידת תאומים מזכה את הנשים ב-15 יום נוספים של חופשת לידה.

לתקופה זו מתווספת חופשת לידה שנקבעת על ידי המחוזות והאזורים השונים. בבייג'ין ניתנה עד היום חופשת לידה של עוד 30 יום בתשלום רק לנשים שילדו לאחר גיל 24. תקנה זו נועדה לעודד נישואין והיריון בגיל המאוחר וכאמור הבאת ילד אחד בלבד לעולם.

בנוסף התקנות בבייג'ין קבעו עד היום כי נשים יוכלו לקבל שלושה חודשים נוספים לחופשת הלידה בהסכמת המעביד, אך רק עבור הילד הראשון. חופשת לידה זו אינה כוללת תשלום מלא של המשכורת לאם כמו התקופה הראשונה.

לעומת זאת, התקנות החדשות שאומצו בבייג'ין בשבוע שעבר קובעות כי כל הנשים יוכלו לקבל עוד 30 יום של חופשת לידה, ללא תלות בגיל שבו ילדו. כמו כן כל הנשים יוכלו להאריך את חופשת הלידה בעוד 3 חודשים גם עבור הילד השני, אך רק בהסכמת המעביד.

בסך הכל על פי התקנות החדשות יוכלו נשים לקחת חופשת לידה של עד 218 יום, כ-7 חודשים. במקביל התקנות החדשות קובעות כי האב יוכל לקבל חופשת לידה של עד 15 יום, במקום עד 10 ימים עד עכשיו.

עוד שינויים שאומצו על ידי בייג'ין קובעים כי זוגות שיש להם ילד מנישואין קודמים, יכולים להביא עוד ילד כעת. הורים שאחד משני ילדיהם נולד עם מוגבלויות, יוכלו להביא ילד שלישי לעולם.

הגוף המחוקק העליון בבייג'ין קיבל 4,100 הצעות מהציבור בנוגע לניסוח התקנות הנוגעות לחופשת הלידה לפני שקיבל את ההחלטה. גם מחוזות אחרים בסין שינו את התקנות כדי להאריך את חופשת הלידה בעקבות ביטול מדיניות הילד האחד על ידי הממשלה הארצית.

ב-2013 הציע ואנג יואו ג'ון, חבר הגוף המחוקק בבייג'ין, להעניק חופשת לידה של לא פחות משלוש שנים לנשים בתשלום או 1,095 יום. ההצעה שלא התקבלה זכתה להתנגדות גם מגופי נשים בסין שטענו כי מדובר בחרב פיפיות שתפגע בהתקדמות הקריירה של הנשים ותוביל לאפליה בהעסקה של נשים.

עוד בנושא
תגובות