CRI Online
 

4 מיליון מיליונרים

GMT+08:00 || 2015-06-18 16:51:19        
מאת: CRI תרגום: עמית אלעזר

בסין 4 מיליון בתי אב המחזיקים בהון של למעלה ממיליון דולר, כך עולה ממחקר עצמאי חדש של בוסטון קונסלטינג גרופ (BCG), חברת בינלאומית לייעוץ אסטרטגי.

כך סין היא המדינה השנייה בעולם במספר העשירים שבה לאחר ארה"ב, שם נעמדים המיליונרים ב-7 מיליון. במקביל, יפן הגיעה למקום ה-3, עם מיליון מיליונרים.

השנה התווספו מיליון משפחות חדשות לרשימת המיליונרים, העלייה הגדולה ביותר מכל מדינות העולם, קובע הדוח. לטענת מחבריו, עלייה זה נובעת בעיקר בשל השקעות במניות מקומיות.

ביצועי שוק מרשימים ברחבי אסיה הפסיפית – הודות לדרישה מקומית חזקה – הגדילו באופן ניכר את ערכם של הנכסים הקיימים, קובע הדוח. הדוח גם מציין, כי העלייה בערכם של נכסים קיימים מיוחסת ל-76% בצמיחת עושרו של האזור.

מגזין "פורבס" העריך באפריל השנה כי בסין גופא יש 400 מיליארדרים שגרפו את הונם תודות לתקופה של עליות מתמשכות וקבועות במחירי ניירות ערך בבורסה.

עם זאת, פערי העושר בסין מטרידים את הממשלה ואת הציבור כאחד. על פי נתוני שנת 2014, עמד מדד ג'יני, הבודק את מידת השוויוניות בהתפלגות ההכנסות במשק, על 0.469.

מדד ג'יני הוא מדד סטטיסטי הבודק את רמת השוויוניות בחלוקת ההכנסות במדינה. הוא נע בין 0, המצביע על שיווין מוחלט בהכנסות אזרחי המדינה, לבין 1 המעיד על כך כי כל העושר מרוכז בידיו של אדם אחד בלבד. במילים אחרות, ככל שהמדד נמוך יותר, כך חלוקת ההכנסות שיווניות יותר. לרוב סוברים כי קריאה מעל 0.4 מצביעה על פערי עושר גדולים, בעוד שנתון של 0.6 מצביע על פערים עצומים.

עוד בנושא
תגובות