CRI Online
 

התמ"ג הסיני: צמיחה של 7%

GMT+08:00 || 2015-04-16 10:51:12        
מאת: CRI תרגום: עמית אלעזר

על פי נתונים של הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, הצמיחה הכלכלית הסינית עמדה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2015 על 7%. זאת היא ירידה קלה בהשוואה ל-7.3% שנרשמו ברבעון האחרון של השנה שעברה. בכך נאמד התמ"ג הסיני ברבעון זה ב-14 טריליון יואן (כ-2.3 טריליון דולר).

לדברי שנג לאי-יואן, דובר הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, הירידה בצמיחה נצפתה מבעוד מועד על ידי הממשלה הסינית. "הירידה בצמיחה נובעת ממספר סיבות. הצמיחה הכלכלית העולמית עדיין איננה משביעת רצון, ובמידה מסוימת הביקוש החיצוני איננו מספיק והדבר משפיע גם על הייצוא. בנוסף, הכלכלה הסינית משנה את מוקדיה והיא נמצאת בתקופה של רפורמות מבניות."

יש לציין, כי נתונים עדכניים אלו הם הנמוכים ביותר מאז הרבעון הראשון של שנת 2009, כאשר המשבר הכלכלי העולמי הכה בעולם והצמיחה הסינית עמדה על 6.6% בלבד.

עוד אומר שנג, כי חרף הנתונים הרי שכלכלת סין בעלת פוטנציאל עצום להמשך צמיחה יציבה.

חשוב להזכיר, כי נשיא סין, סי ג'ינפינג, הודיע בעבר כי כלכלת סין תתפתח לאור מודל כלכלי חדש. על פי תפיסה זאת, הצמיחה הכלכלית תואט ממהירה מאוד – לבינונית עד מהירה וכן יינתן מקום נכבד יותר לאיכות הצמיחה.

עוד בנושא
תגובות