CRI Online
 

ספרות סינית בתרגום לעברית

GMT+08:00 || 2009-10-23 15:54:24        

מאת: תרצה ערב

זוהי רשימה ביבליוגרפית של יצירות מהספרות הסינית שתורגמו לשפה העברית. הרשימה מחולקת לארבעה חלקים: ספרות קלאסית שנכתבה עד המאה הראשונה לספירה, ספרות שנכתבה לאורך המאות 12-19 ספרות מהמאה ה-20 ואנתולוגיות.

ברשימה כלולים גם תרגומים מתווכים (תרגום שלא משפת המקור), אך לא נכללו בה יצירות שנכתבו בידי מהגרים סינים בשפה שאינה סינית (לדוגמא: "ברבורי פרא" של רונג ז'יאנג או "סיפור כתוב במניפה" של ליסה סי). זאת למרות מקומן החשוב של יצירות אלה והתדמית על ספרות סינית שנרקמה בעקבותיהן בקרב הקהל הישראלי.

ספרים קלאסיים

ה"ספרים הקלאסיים" הם ספרי הגות ופילוסופיה עד המאה הראשונה לספירה. היצירה שזכתה למספר הרב ביותר של התרגומים היא "ספר הדרך והסגולה" שמיוחסת ללאו-דזה: מצאתי שמונה תרגומים של הספר, שרובם תורגמו באמצעות תרגום מתווך (לא משפת המקור). מפעל נוסף שכדאי להזכיר הוא הוצאת "ארבעת הספרים" בתרגום עברי: תורת הגדול, יצא לאור ב-1997; דרך האמצע וקיומה, 2004; מאמרות קונפוציוס: 1960, ו-2006; ו"מנג-דזה", 2009, ספרים שהשפיעו לעומק על התרבות הסינית. ספרים קלאסיים נוספים (חאן פיי דזה, שון דזה ומו דזה) שתורגמו בתרגום מתווך ניתן להגדיר כעיבוד.

דרך האמצע וקיומה. 2004. תרגום מסינית: אנדרו פלאקס ירושלים: מוסד ביאליק

חאן פי צה. 2006. חמשת הטפילים: מבחר מכתביו של החכם הסיני. תרגום מאנגלית: בן ציון הרמן. רמת השרון: אסטרולוג

קונפוציוס, 1960. מאמרות. תרגום מסינית: דניאל לסלי ואמציה פורת.‫ ירושלים: מוסד ביאליק‬

קונפוציוס, 2006. מאמרות. תרגום מסינית: אמירה כץ. ירושלים: מוסד ביאליק

צ'ואנג-טסה, 1977. קולות האדמה: קטעים נבחרים מכתביו של החכם הסיני צ'ואנג-טסה. תרגום מסינית: יואל הופמן. גבעתיים: מסדה

צ'ואנג צה, 2006. עולמם של בני אדם: מבחר מכתביו של החכם הסיני. תרגום מאנגלית: בן ציון הרמן. רמת השרון: אסטרולוג

ספר התמורות. 1993. תרגום מסינית: יורי גראוזה. נוסח עברי: יפה אלון ירושלים: כרמל

 ‬סון-דזה, 1966. אומנות המלחמה: ניצחון ללא לחימה. תרגום מאנגלית: שרונה גורי. תל אביב: עופרים

סון טסו, 1972. חכמת המלחמה. תרגום מאנגלית: אפרים בריודא. תל אביב: מערכות

סון-טסו, 1998. ‫אמנות המלחמה. [לא מוזכר שם המתרגם] הוד השרון: אסטרולוג

‫סון-דזה, 2001. אמנות המלחמה: וכיצד להימנע ממנה. תרגום: רחביה ברמן. תל אביב: אופוס

תורת הגדול 1997. תרגום מסינית: אנדרו פלאקס. ירושלים: מוסד ביאליק

לאו-טסה, 1937. ‫ ספר הדרך וארח מישרים. תרגום: אהרון זאב אשכלי. ירושלים: ראובן מס

לאו-צה, 1973. דאו דה צ'ינג. תרגום מסינית: יורי גראוזה וחנוך קלעי. ירושלים: מוסד ביאליק

לאו-טצה, 1981. טאו טה צ'ינג. תרגום: שלמה קאלו. יפו: הוצאת דע"ת

לאו דזה, 1995. לאו דזה אמר: דבריו השקטים של החכם. תרגום מסינית: יוסף סרגוסטי. תל אביב: פראג

לאו-טסה, 1996. טאו האי צ'ינג. תרגום מאנגלית: אלישע בן מרדכי. הוד השרון: אסטרולוג

 לאו טסה, 2000. טאו טה צ'ינג של לאו צו. תרגום מאנגלית: אילה יפתח. תל אביב: אור העם

לאו-טסה, 2001. ספר הטאו. תרגום: ניסים אמון. רעננה: אבן חושן, תשס"ב‪

לאו טסה 2004. טאו דה צ'ינג : אבן היסוד של התרבות הסינית. תרגום מאנגלית: אלישע בן מרדכי. הוד השרון: אסטרולוג, [הוצאה מחודשת]

לאו דזה, 2007. ספר הדאו או ספר הדרך והסגולה; ואנג בי: כוונתו הנעלמה של הלאו דזה; המעשה הפנימי; האחד הגדול; לרדת אל מקור הדרך. תרגום מסינית: דן דאור ויואב אריאל. תל אביב: עם עובד

ליה-דזה, 1982. ליה דזה. תרגום מסינית: דן דאור. ירושלים: כתר

‫מנג-דזה, 2009. מנג-דזה. תרגום מסינית: דן דאור. ירושלים: מוסד ביאליק

מו צה, 2006. אהבה אוניברסלית: מבחר מכתביו של החכם הסיני. תרגום מאנגלית: בן ציון הרמן. רמת השרון: אסטרולוג

שון צה. 2006. יצר לב האדם רע מנעוריו: מבחר מכתביו של החכם הסיני. תרגום מאנגלית: בן ציון הרמן. רמת השרון: אסטרולוג


1 2 3 4
עוד בנושא
תגובות