שאיפות סין - הפיכת פסולת לאוצר
מקור :CMG עריכה : 徐嘉

לעת עתה, הפחם נותר המקור העיקרי לאספקת האנרגיה של סין, סין החליטה לבטל את הפחם בהדרגה. בעשור האחרון, שיעור כוח האש בכלל ייצור החשמל ירד ביותר מ-10%. בינתיים, אנרגיה נקייה מהווה כעת יותר מ-60% מהגידול בצריכת האנרגיה בסין. בואו לראות ביחד איך סין לעשות את השינויים.