הודעה פומבית של ישיבת המליאה הראשונה של הוועד המרכזי ה-20 של CPC
מקור :CMG עריכה : 徐嘉

מושב המליאה הראשון של הוועד המרכזי ה-20 של המפלגה הקומוניסטית הסינית התקיים בבייג'ין ב-23 באוקטובר 2022. בישיבה זאת השתתפו 203 חברי הועד המרכזי וכן 168 חברים חלופיים.  

גם חברי הוועדה המרכזית לפיקוח בתחום המשמעת השתתפו בישיבה זאת. 

נשיא סין, שי ג'ינפינג,  ניהל את הישיבה ונשא נאום, זאת לאחר שנבחר למזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית הסינית.

בישיבת המליאה נבחרו חברי הפוליטביורו (הלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית הסינית), חברי הוועדה המתמדת של הלשכה הפוליטית של הוועד המרכזי, וכן המזכיר הכללי של הוועד המרכזי. על פי מינויה של הוועדה המתמדת, אושרו חברי מזכירות המפלגה, וכן נקבע הרכב הוועדה הצבאית המרכזית. בנוסף, אושרו המועמדים לתפקיד מזכיר, סגן מזכיר וחברי הוועדה המתמדת שנבחרו בישיבת המליאה הראשונה של הוועדה המרכזית ה-20 לפיקוח בתחום המשמעת. הרשימה היא כדלקמן:

1. חברי הפוליטביורו של המפלגה

(מופיעים לפי מספר הקווים בסימנים הסינים של שם המשפחה)

Ding Xuexiang, Xi Jinping, Ma Xingrui, Wang Yi, Wang Huning, Yin Li, Shi Taifeng, Liu Guozhong,

Li Xi, Li Qiang, Li Ganjie, Li Shulei, Li Hongzhong, He Weidong, He Lifeng, Zhang Youxia, Zhang Guoqing, Chen Wenqing, Chen Jining, Chen Min'er, Zhao Leji, Yuan 

Jiajun, Huang Kunming, Cai Qi

2. חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו

שי ג'ינפינג, לִי צ'יאַנג, גָ'אוֹ לֶה-ג'י, וואנג חוּ-נינג, צאַי צ'י, דינג סוּאֶה-סיאַנג, לִי שִי

3. המזכיר הכללי של הוועד המרכזי

שי ג'ינפינג

4. חברי המזכירות של הוועד המרכזי של המפלגה

Cai Qi, Shi Taifeng, Li Ganjie, Li Shulei, Chen Wenqing, Liu Jinguo, Wang Xiaohong

5. יו"ר, סגני יו"ר וחברי הועדה הצבאית המרכזית

יו"ר: שי ג'ינפינג

סגני יו"ר:

Zhang Youxia, He Weidong

חברי הוועדה:

Li Shangfu, Liu Zhenli, Miao Hua, Zhang Shengmin

6. מזכיר, סגני מזכירים וחברי הועדה  המתמדת לפיקוח בתחום המשמעת

מזכיר:

Li Xi

סגני מזכיר:

Liu Jinguo, Zhang Shengmin, Xiao Pei, Yu Hongqiu (אישה), Fu Kui, Sun Xinyang, Liu Xuexin, Zhang Fuhai

7. הוועדה המתמדת של הוועדה המרכזית לפיקוח בתחום המשמעת

(מופיעים לפי מספר הקווים בסימנים הסינים של שם המשפחה)

Wang Xiaoping (אישה), Wang Aiwen, Wang Hongjin, Liu Jinguo, Liu Xuexin, Xu Luode, Sun Xinyang, Li Xi, Li Xinran (ממיעוט המאנצ'ו), Xiao Pei, Zhang Shengmin, Zhang Fuhai, Chen Guoqiang, Zhao Shiyong, Hou Kai, Yin Bai (ממיעוט הנאסי), Yu Hongqiu (אישה), Fu Kui, Mu Hongyu ((אישה