ביטחון עולמי
מקור :CMG עריכה : 徐嘉

עלינו ללכת בדרך של דיאלוג ולא של עימות, של שותפות אך לא של בריתות, וכן בדרך שבה כל הצדדים יצאו נשכרים 

תוך שאנחנו נמנעים  ממשחק סכום אפס. — נשיא סין, שי ג’ינפינג


מקורם של הסימנים הסינים בכתב פיקטוגרפי (ציורי) מלפני אלפי שנים. למשל, הסימן שמשמעו "שלום" בנוי מציור של 

אישה הנמצאת מתחת לגג הבית. כלומר, רק כאשר יש בית יציב ובטוח, ניתן לחוש תחושת ביטחון. 

ביטחון הוא הבסיס לשלום. מאז ימי קדם מחזיקים הסינים בתקווה הדומה למילים הכתובות בתנ”ך בספר ישעיהו: "וכתתו 

חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות". 

ב-16 באוקטובר, במהלך הקונגרס הלאומי ה-20 של המפלגה הקומוניסטית הסינית, מפלגת השלטון בסין, חזר והדגיש נשיא 

סין, שי ג’ינפינג, כי מטרתה של ארצו היא לשמור על השלום העולמי ולקדם פיתוח משותף. בנוסף, סין פועלת לקדם את 

התפיסה של בניית קהילה עם עתיד משותף לאנושות לה משמעויות בתחום הבטחון והשלום. 


סין  דבקה מאז ומתמיד במדיניות חוץ של שמירה על השלום העולמי ובקידום פיתוח משותף.

סין דוגלת במדיניות חוץ עצמאית של שלום, והיא לעולם לא תחתור להגמוניה ולא תעסוק בהתרחבות טריטוריאלית. 


שי ג’ינפינג,

הקונגרס הלאומי ה-20 של המפלגה הקומוניסטית הסינית