הקונגרס הלאומי ה-20 של המפלגה הקומוניסטית הסינית נפתח בייג’ין נשיא סין מסר דיווח לחברי הקונגרס
מקור :CMG עריכה : 徐嘉

ב-16 באוקטובר נפתח בהיכל הגדול של העם בבייג’ין כינוס הקונגרס הלאומי ה-20 של המפלגה הקומוניסטית הסינית. 

 בתאריך זה ובשם הוועד המרכזי ה-19 של המפלגה הקומוניסטית הסינית, מסר שי ג’ינפינג דיווח לקונגרס הלאומי ה-20 של המפלגה.


הדו”ח מסכם את העבודה שנעשתה במהלך 5 השנים האחרונות, כמו גם את השינוים הגדולים שחלו בסין בעידן החדש 

במהלך 10 השנים האחרונות, מאז הקונגרס הלאומי ה-18 של המפלגה הקומוניסטית הסינית. הדו”ח קובע את המשימות של 

סין בעידן החדש ובמסלול הנוכחי, כלומר מעתה ואילך. המשימה המרכזית של המפלגה היא לאחד יחדיו ולהוביל את כל 

תושבי המדינה ומכל הקבוצות האתניות כדי לבנות מדינה סוציאליסטית, מודרנית וחזקה. בנוסף, יש גם להשיג את היעדים 

שהוצגו בתוכנית "שתי המאות", וכן לקדם באופן מקיף את התחדשותה הגדולה של האומה הסינית באמצעות מודרניזציה עם 

מאפיינים סינים. 


המפלגה הקומוניסטית הסינית שמה לעצמה מטרות עיקריות להגשמה במועד 100 שנים להיווסדה של המפלגה, וכן 

במועד 100 שנים להקמתה של הרפובליקה העממית של סין. היעד של הקמת חברה הנהנת מחיי רווחה יציבים הושג כבר 

בשנה שעברה,  אז ציינה המפלגה הקומוניסטית הסינית 100 שנה להיווסדה. 


הדו”ח גם משקיף מנקודת מבט רחבה על היעד של בניית מעצמה סוציאליסטית מודרנית באופן מקיף וכן מתווה צעדים 

ספציפיים ליישומו. יעד זה יושג על פי המתוכנן באמצע המאה ה-21, אז תציין סין החדשה 100 שנה להקמתה. 


הדו”ח מצביע על כך שסין יצאה למסע חדש של בניית מדינה סוציאליסטית ומודרנית באופן מקיף, וכי 5 השנים הקרובות 

תהינה תקופה מכרעת להתחלת הגשמתו של יעד זה. 


הד”וח מתמקד בקידומו של פיתוח באיכות גבוהה, חיזוק התמיכה בכשרונות בתחום המודרניזציה וכן בכך שהעם הסיני יהיה 

אדון לגורלו בארצו. כמו כן, הדו”ח עוסק גם בקידום בניית שלטון החוק בסין, שיפור איכות החיים, קידום דו-קיום הרמוני של אדם וטבע, שמירה על ביטחון לאומי ויציבות חברתית, ובניית קהילה של עתיד משותף לאנושות. בנוסף לכך, הדו”ח גם מעלה רעיונות ואמצעים חדשים לצד אסטרטגיות חדשות כדי להגשים את היעדים שצויינו. 


יותר מ-2,300 נציגים של הקונגרס הלאומי ה-20 וכן נציגים שהוזמנו במיוחד למעמד זה השתתפו בישיבת הפתיחה היום. 

בנוסף,  נציגים שאינם חברי המפלגה וכן גורמים רלוונטיים אחרים הוזמנו גם הם להשתתף במעמד כנציגים ללא זכות הצבעה. 

16 באוקטובר, כיכר טייאנאנמן מקושטת בפרחים 


כינוס הקונגרס הלאומי ה-20 יערך בין ה-16 וה-22 באוקטובר. חברי הקונגרס יאזינו לדו”ח של הוועדה המרכזית ה-19 של 

המפלגה וכן יבחנו אותו. במקביל, הם גם יסקרו את דו”ח העבודה של הוועדה המרכזית ה-19 לענייני משמעת, וכן יבחנו 

ויאשרו תיקונים בחוקת המפלגה. בנוסף, הם גם יבחרו את חברי הוועדה המרכזית החדשה של המפלגה וכן את נציגי הוועדה 

המרכזית למשמעת. 


המפלגה הקומוניסטית הסינית בת 101 השנים מנהיגה את סין מאז היווסדה של הרפובליקה העממית של סין לפני 73 שנים. 

הקונגרס הלאומי של המפלגה הקומוניסטית הסינית וכן הוועדה המרכזית שנוצרה על ידו הם הגופים השלטוניים הגבוהים 

ביותר. הקונגרס הלאומי של המפלגה הקומוניסטית הסינית מתכנס כל  5 שנים.