יום השנה ה-25 לחזרתה של הונג קונג למולדת הסינית
מקור :CMG עריכה : 徐嘉

הראשון ביולי השנה יהיה יום השנה ה-25 לחזרתה של הונג קונג למולדת הסינית. במהלך 25 השנים האחרונות, התמ"ג של הונג קונג גדל מ- 1.37 טריליון דולר הונג קונגי בשנת 1997 ל- 2.86 טריליון הונג קונגי בשנת 2021. במקביל, התמ"ג לנפש שעמד לפני השיבה לסין על 192 אלף דולר הונג קונגי, יותר מהכפיל את עצמו עד שנת 2021 ועמד על 387,100 דולר הונג קונגי. עוד ראוי לציין, שבשנת 2021 עמד הסכום הכולל של סחר החוץ של האזור על כ-10.27 טריליון דולר הונג קונגי, עלייה של יותר מפי 2 בהשוואה לשנת 1997.