BRICSנשיא סין נשא נאום וידיאו בפגישה ה-14 במספר של מנהיגי מדינות ה
מקור :CMG עריכה : 徐嘉

נשיא סין, שי ג'ינפינג, נשא נאום וידיאו בפגישה ה-14 במספר של מנהיגי מדינות ה- BRICS(ברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום אפריקה) שנערכה ב-23 ביוני.

שי ג'ינפינג הדגיש בנאומו, כי פגישה זו נערכת בצומת דרכים חשוב שבו יוחלט לאן מועדות פניה של החברה האנושית. מדינות ה-BRICS, בהיותן מדינות בעלות שווקים מתעוררים ומדינות מתפתחות חשובות, חייבות לאזור אומץ ולקחת אחריות ולפעול. בנוסף, עליהן גם לתרום ליציבות ולבניין העולם.

בנאומו, ציין נשיא סין ארבע נקודות עיקריות:

ראשית, יש להשמיע את קולנו בעד הוגנות וצדק, וכן לתמוך בכך שהקהילה הבינלאומית תפעל מתוך מולטילטרליות (רב-צדדיות) אמיתית. בנוסף, יש לשמור על המערכת הבינלאומית שבליבה נמצא ארגון האו"ם, במקביל לשמירה על הסדר הבינלאומי המבוסס על החוק הבינלאומי. יש לזנוח את מנטליות המלחמה הקרה ועימותים בין קבוצות, להתנגד לסקנציות חד-צדדיות ולניצולן לרעה. במקביל, יש לראות בעולם כקהילה עם גורל משותף שהיא גם כמשפחה גדולה, ולהתעלות מעל החשיבה ההגמונית בעלת מעגל החברים המצומצם.

שנית, עלינו לחזק את נחישותנו בהבסת המגפה. בהתבסס על אחריות לעם ולחיי אדם, עלינו לחזק את שיתוף הפעולה הבינלאומי בתחום הבריאות, לפעול נגד המגפה ולהגן במשותף על חיי אדם.

שלישית, עלינו להשתמש בכל האפשרויות כדי לתמוך בהתאוששות הכלכלית וכן לחזק את תיאום מדיניות המאקרו. בנוסף, יש להבטיח את הבטיחות והפעילות התקינה של שרשרת התעשיה והאספקה וכן לבנות כלכלה עולמית פתוחה. עלינו גם למנוע ולפתור סיכונים ואתגרים גדולים העומדים בפני הפיתוח העולמי, ובכך להשיג צמיחה כלכלית גמישה יותר.

רביעית, עלינו לקדם פיתוח בר קיימא ולדבוק בפיתוח השם במרכזו את האדם. עלינו גם להגדיל את ההשקעה בהפחתת העוני, וכן בתחומי המזון, החינוך והבריאות. כמו כן, יש לקדם את יישומה של תוכנית סדר היום של האו"ם לשנת 2030, למען השגת פיתוח עולמי נחוש, ירוק ובריא יותר.