קציר החיטה בסין
מקור :CMG עריכה : 徐嘉

בסין החיטה היא 90% מכלל תבואת הקיץ. תקופת הקציר מתחילה בימים אלו בסין ועימה גם עבודתם המאומצת של החקלאים.

שדות חיטה זהובים

חקלאים נוהגים במקצרות בשדה חיטה בליאו-צ'נג, מחוז שאנדונג.

תושבי הכפר דונג-דזאו במחוז שאנדונג קוצרים את השדות במהלך השעות הקטנות של הלילה.

חקלאים מייבשים גרעיני חיטה בשמש, מחוז שאנדונג.

קציר שופע הוא התגמול הטוב ביותר לעבודתם הקשה של החקלאים.

חקלאי עובד בשדה חיטה במחוז גאנסו. 

חקלאים עורמים חבילות קש בנפת מנג-צ'נג, מחוז אנחוי.