מה משותף לתולעי משי, גלגל מים וזרעי לפתית?
מקור :CMG עריכה : 徐嘉

לוח השנה הסיני המסורתי מחולק ל-24 מפרקים, או "תקופות חמה", הקשורות כל אחת לעבודות החקלאיות ולמצב הטבע. אנו נמצאים כעת במהלך סיָאוֹ מָאן (בסינית: 小满, מילולית: תבואה שופעת) , התקופה במהלכה הזרעים שנזרעו מתחילים לצמוח ולגדול, אם כי הם עדיין לא הבשילו. על פי התפיסה העממית, בתקופה זאת עוסקים חקלאי סין בהשקיית השדות, בייצור שמן מזרעי הלפתית ובטווית בדים מפקעות שיצרו תולעי משי.

בעבר, נעשה שימוש בגלגל מים לצורך השקיית השדות, וגם בימינו יש מקומות שבהם שמרו על המנהג המסורתי להשתמש בהם.

אזור המקבל מים ממאגר באי-שוי-מן בעיר ג'יאן, מחוז ג'יאנגסי.

גלגלי מים בפעולה משקה שדות אורז בכפר לינגטאן, מחוז ג'יאנגסי.

לפני ואחרי התקופה החקלאית הנוכחית, חקלאים בעיר לואן, מחוז אנחוי, ממהרים לקצור לפתית.

עובדים משתמשים בטכניקות מסורתיות לעיבוד שמן לפתית בבית מלאכה לכבישת שמן בצ'יאנסי, מחוז גוויג'ואו.

סיָאוֹ מָאן (מילולית: תבואה שופעת) היא גם העונה בה הלפתית מבשילה. לאחר הקציר נשלחים זרעי הלפתית לבית הבד, שם הם נכבשים לצורך הכנת שמן הלפתית הריחני.

במקביל, בתקופה זאת תולעי המשי מתחילות לטוות פקעות, והאנשים העוסקים בתחום עסוקים בשימוש בפקעות לצורך הכנת בדים.


חקלאים המגדלים תולעי משי מסדרים פקעות בכפר ג'ינגו, בדרום מערב מחוז סצ'ואן.

נול לטווית משי 

בימי קדם, האמינו הסינים שבכל דבר יש רוח או אל, גם בגלגלי המים ובתולעי המשי. על פי המסורות העממיות נהגו להקריב קורבנות לאל גלגל המים ותולעי המשי. כך למשל, האמינו שאל גלגל המים יכול להפוך לדרקון לבן, ולכן נהגו להבעיר קטורת, להדליק נרות וכן להשאיר בשר דגים ליד גלגל המים שיועדו כולם לאל השוכן בתוכו. בדרך זאת האמינו החקלאים שיוכלו להבטיח שדות מוריקים ויבולים משגשגים.

באזור חאינג שבמחוז ג'ה-ג'יאנג, החקלאים יערכו גם טקס מיוחד. זקן הכפר יקבץ את התושבים בשעת בוקר מוקדמת. הם ידליקו לפידים, ויצעדו לגלגל המים. שם הם יאכלו מאכלים שנעשו מחיטה. זקן הכפר ישתמש בתוף ובגונג כדי לתת את האות לתחילת החגיגה, בעוד הקהל ישיב לו בכלי הקשה ויתפס על גלגל המים. הם יסובבו במהרה את הגלגל בעזרת רגליהם כדי שזה ישקה את השדות.

התרבות החקלאית הסינית מאופיינת בכך שגברים עוסקים בעבודת האדמה בשדות, בעוד נשים עוסקות באריגה. המשי, כידוע, הוא חומר גלם חשוב לאריגה. מכיוון שקשה לגדל תולעי משי, תולעי משי נחשבו לדבר מיוחד ועדין. בתחילת עונה זאת נוצרות הפקעות, וממתינות לאיסוף ולשימוש. כדי להתפלל להצלחה בגידול תולעי המשי וליבול טוב, נערכו בעבר טקסים כדי לסגוד לאל תולעי המשי. תולעי המשי היו דבר יקר כאוצר, ששימש גם למאכל וגם לייצור משי, ועל כך היו האנשים מלאי הכרת תודה.


מפעל משי מס' של העיר סוג'ואו, מחוז ג'יאנגסו.