אמנת מרקש נכנסה לתוקפה בסין
מקור :CMG עריכה : 徐嘉

המינהל הלאומי לזכויות יוצרים בסין הכריז ב-5 במאי באתר האינטרנט שלו כי אמנת מרקש נכנסה לתוקפה גם בסין. אמנת מרקש נועדה לאפשר יצירת עותקים נגישים של יצירות דפוס לאנשים עם מוגבלות בראיה ומוגבלות בשימוש בדפוס. סין היא המדינה ה-85 במספר המצטרפת לאמנה זאת.

אמנת מרקש אומצה במרקש, מרוקו ב-27 ביוני 2013. היא מנוהלת על ידי ארגון הקניין הרוחני העולמי, סוכנות הנמצאת תחת פיקוח האו"ם. האמנה מחייבת לקבוע נהלים שיאפשרו לאנשים עם מוגבליות שונות ליהנות מיצירות ספרותיות וכן מהנגישות לחינוך. זוהי אמנת זכויות האדם היחידה בתחום זכויות היוצרים בעולם עד כה.

מאז ומעולם ייחסה סין חשיבות רבה להגנה על זכויותיהם של אנשים עם לקויות ראייה ולקויי קריאה אחרים, כדי שגם הם ייהנו מיצירות ספרותיות ומנגישות לחינוך. חוק זכויות היוצרים, שנכנס לתוקף ב-1 ביוני 1991, קבע כי ניתן לתרגם יצירות לכתב ברייל ללא קבלת רשות וללא תשלום לבעל זכויות היוצרים.

ב-28 ביוני 2013, חתמה סין על אמנת מרקש, והפכה בכך לאחת החותמות הראשונות. ב-11 בנובמבר 2020, חוק זכויות היוצרים השלים את תיקונו השלישי והוא נכנס לתוקפו ב-1 ביוני בשנת 2021. בחוק זה הורחבו השימושים המותרים לפרסום יצירות בכתב ברייל. ב-23 באוקטובר 2021, הישיבה ה-31 של הוועדה המתמדת של הקונגרס הלאומי ה-13 החליטה לאשר את אמנת מרקש. ב-5 בפברואר 2022, סין העבירה באופן רשמי את אישורה של אמנת מרקש לארגון הקנייון הרוחני העולמי.

אישורה של אמנה זאת בסין תעשיר את החיים התרבותיים של אנשים עם מוגבלות בראיה ומוגבלות בשימוש בדפוס. בנוסף, הדבר ישפר את רמת השכלתם, יעמיק את הקשר ביניהם ובין אנשים דומים להם במדינות אחרות, וכן יתרום להפצת יצירות סיניות ברחבי העולם. כמו כן, צעד זה מראה את החשיבות שמעניקה סין לתחום זה.