CRI Online
 

המדינה האתאיסטית בעולם: סין

GMT+08:00 || 2015-04-17 10:24:54        
מאת: CRI תרגום וכתיבה: עמית אלעזר

סין היא המדינה בעלת מספר התושבים האתאיסטים הגדול ביותר בעולם, כך טוען סקר שערכה חברת "גאלופ". הסקר, יש להדגיש, ביקש מהנשאלים לציין האם אם דתיים או שמא אתאיסטים. 61% מהנשאלים הסינים ציינו שאינם מחזיקים באמונה דתית, השיעור הגבוה ביותר בעולם כולו. במקביל, רק 7% בלבד הגדירו את עצמיים "דתיים". למקום השני בשיעור האתאיסטים הגיעה הונג קונג, עם 34%, ולאחריה יפן (31%), צ'כיה (30%) וספרד (20%).

הסקר, שבדק את אמונותיהם הדתיות של 63,898 איש ב-65 מדינות בסוף השנה שעברה, מצא כי דווקא תאילנד היא בעלת מספר המאמינים הגדול ביותר, ו-94% מהנשאלים התאילנדים הגדירו עצמם "דתיים". בנוסף, 93% מהנשאלים בארמניה, בנגלדש, גרוזיה ומרוקו טוענים כי הם מחזיקים באמונה דתית.

נכון להיום, מכירה ממשלת סין באופן רשמי ב-5 דתות: דאואיזם, בודהיזם, אסלאם, נצרות קתולית ופרוטסטנטית (הנחשבות כל אחת לדת בפני עצמה).

עם זאת, ראוי לציין שההגדרה המערבית של "דת" איננה מתאימה לתפיסה הסינית בנושא ולא ברור האם עורכי המחקר לקחו את הדבר בחשבון.

אחד הקשיים הגדולים ביותר העומדים בפני האדם המערבי בבואו לדון בנושא הדתות בסין נובע מהבדלים בהגדרות ובהבנה של המונחים בין שתי התרבויות. האם אמונה שאין בבסיסה אמונה באלוהות טרנסצנדנטית נחשבת דת והאם אמונה שאינה עוסקת כלל בישות עליונה היא דת? כיצד יש להתייחס לאמונות סינקרטיות המשלבות בין תפיסות שונות ובכך מבטלות את ההבחנות הברורות?

כמו כן, התיחום וההגדרות החד-משמעיות זרות להתפיסה הסינית, שאיננה דורשת אקסקלוסיביות דוגמת הדתות המונותאיסטיות. בשל כך, קשה לאמוד את מספר המאמינים בדת מסוימת או אף לדרוש מהם הזדהות חד משמעית.

נראה, אם כך, שההגדרה המערבית של המונח "דת" איננה מתאימה ואף לא רלוונטית בכל הקשור לדיון בדאואיזם, קונפוציוניזם ובודהיזם, שראוי אולי יותר להגדירם כפילוסופיות, תורות חיים או ביטויים תרבותיים מאשר "דת" במובנה המערבי הצר והמצמצם.

עם זאת, לא ברור כמה מאמינים יש לכל אחת מהדתות, מכיוון שלא קיימות סטטיסטיקות מדויקות ורשמיות בנושא. על אף שסין עורכת מפקד אוכלוסין אחת לעשור, הרי שאין הוא כולל שאלות המתייחסות לתחום הדתי. בשל כך, הערכות הקיימות אינן מבוססות על נתונים מוצקים.

עוד בנושא
ab
v המפלגה והדת 2014-03-17 11:25:46
v סנטה קלאוס קופץ לביקור 2013-12-24 15:35:52
v דתות בסין - סקירה כללית 2013-06-25 16:02:19
תגובות