CRI Online
 
סרטונים
מזג האוויר
תרבות מסורתית
איש המעלה, קונפוציוס

כאשר דנים בתרבות הסינית, אי אפשר להתעלם מקונפוציוס, הפילוסוף הסיני המשפיע ביותר על התרבות הסינית. בשנות ה-70 של המאה שעברה, כשאחד האקדמאים האמריקנים דרג את מאה האנשים החשובים ביותר במהלך ההיסטוריה, קונפוציוס מוקם במקום החמישי, אחרי ישוע ודוואדאטה. אך אם הדירוג היה נעשה בסין, אין ספק שהוא היה במקום הראשון. מאז שהקונפוציוניזם הפך לדוגמת השלטון, כל הסינים, ולצידם מזרח-אסייתים אחרים, הושפעו במידה כזו או אחרת מקונפוציוס.  

קונפוציוס הוא מייסד הקונפוציוניזם. התורה הקונפוציאנית, שבאה לעולם לפני יותר מאלפיים שנה, לא הפסיקה להשפיע על הפוליטיקה והתרבות בסין, כמו גם על המחשבה וההלכות של הסינים עצמם. יש מלומדים מערביים הטוענים כי הקונפוציאניזם הוא הדת של סין, אך למעשה הקונפוציאניזם הוא רק אחת מהאסכולות הפילוסופיות של סין העתיקה, וזוהי פילוסופיה, לא דת. מאז שהפך הקונפוציוניזם למערכת המוסר שעליה מתבססת החברה בסין, יש לה מעמד של כבוד. קונפוציוס לא השפיע עמוקות על התרבות הסינית בלבד, אלא גם על רבות ממדינות אסיה. יותר מכך – מכיוון שהסינים היגרו לכל רחבי העולם, ואפשר לומר כי השפעתו חרגה מאסיה כמעט לכל מקום בעולם.

 

עוד>>